Τετάρτη, 14 Μαΐου 2008

Α. Αποφάσεις


Α ποφάσεις!

Σ’ένα κόσμο, όπου ο θάνατος είναι κυνηγός, φίλε μου,
δεν υπάρχει χρόνος για τύψεις ή αμφιβολίες.

Υπάρχει χρόνος μόνο για αποφάσεις.
Τίποτε δεν μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο σοβαρό από οτιδήποτε άλλο.
Σένα κόσμο όπου ο θάνατος είναι κυνηγός, δεν υπάρχουν μικρές ή μεγάλες,
σημαντικές ή ασήμαντες αποφάσεις που παίρνει ο πολεμιστής,
μπροστά στον αναπόφευκτο θάνατό του.

Κάθε φορά, που ένας πολεμιστής αποφασίζει να κάνει κάτι, πρέπει να το ολοκληρώσει
Πρέπει όμως και να αναλάβει την ευθύνη αυτού που κάνει.
Άσχετα με το τι κάνει, πρέπει να ξέρει πρώτα γιατί το κάνει και
μετά να συνεχίσει το έργο του χωρίς τύψεις ή αμφιβολίες για αυτό...

Ο πολεμιστής εστιάζει την προσοχή του, στο κρίκο
που συνδέει τον ίδιο με τον... θάνατό του.
Χωρίς τύψεις λύπη ή ανησυχία, πρέπει να εστιάζει την προσοχή του στο γεγονός,
ότι δεν έχει αρκετό χρόνο και έτσι αφήνει τις πράξει του να ακολουθούν ανάλογη ροή.
Πρέπει να επιτρέπει στις πράξεις του ,
σε κάθε μια από αυτές να είναι η τελευταία πάνω στην γη. Μόνο μ'αυτές τις προϋποθέσεις οι πράξεις του θα φέρουν μέσα τους την ενάρετη δύναμή τους.

Αλλιώς όσο ζει θα είναι οι πράξεις ενός ανόητου.

Ο θάνατός μας περιμένει, και αυτή η πράξη που τελούμε τώρα,
μπορεί να είναι η τελευταία μας πάνω στην γη, μάχη.

Ονομάζεται μάχη, γιατί είναι ένας αγώνας.

Οι περισσότεροι άνθρωποι ακολουθούν μιά διαδοχή πράξεων χωρίς αγώνα και σκέψη.
Αντίθετα ο πολεμιστής υπολογίζει το κάθε τι που κάνει.
Και εφ’όσον διαθέτει βαθιά γνώση του θανάτου του,
βαδίζει με σύνεση, λες και είναι η κάθε πράξη του η τελευταία πάνω στην γη μάχη.

Αντιμετωπίζει την τελευταία μάχη με τον σεβασμό που της αξίζει.
Είναι φυσικό λοιπόν να δώσει τον καλύτερο εαυτό του,
κάνοντας την τελευταία πράξη του, πάνω στην γη.

Ο θάνατός μας είναι ο μόνιμος σύντροφός μας.
βρίσκεται πάντοτε αριστερά μας και πίσω, σε απόσταση ενός τεντωμένου χεριού.

Είναι ο μόνος σοφός σύμβουλος του πολεμιστή.

Όποτε αισθάνεται ότι όλα πάνε στραβά και πρόκειται να εκμηδενιστεί,
μπορεί να στραφεί στον θάνατό του και να τον ρωτήσει,
αν τα πράγματα έχουν έτσι στα αλήθεια.
Ο θάνατός του θα του πει ότι κάνει λάθος και ότι τίποτα δεν έχει σημασία,
εκτός από το άγγισμα του.
Ο θάνατός του θα του πει:

Δεν σ ΄έχω αγγίξει ...ακόμη...!!!?

Ιππότης Ελ.Ζην
21ος Αιών

7 σχόλια:

 1. …’’σιωπο’’’’σβούρα…με ‘’σιωπο’’βόμβα’’..: Νο 3…
  …επίκαιρο σχόλιο… (…«και πάλιν ερχόμενος…»…)

  …αφού, λοιπόν, οι ‘’διαψευσμένοι’’ ιμπεριαλιστές ’’τέτοιοι’’ δεν ξαναπέτυχαν τα σχιζοϊμπεριαλιστικά σχέδιά –τους,
  και, δι’ αυτού του.., Αγδιστικού ή Γλαυκικού, λες.., ‘’Χριστού’’..,
  χξς΄ςς.., του…‘’ζωσμένου’’ τουρίστα και ‘’μυρωμένου’’ με φρου -- φρου πανάκριβα μύρα..,
  του της Καινής Διαθήκης και των ‘’4’’ ‘’Ευαγγελίων’’ μη «αρσενικού»..,
  ---…κωδικική αντιδιαστολή με γυναίκανδρο : ανδρόγυνο.!;---
  όπως ούτε και διά των άλλων και πριν –του ‘’τέτοιων’’ /«αρσενικών» ή μη/.., των της Παλαιάς Διαθήκης..,
  ‘’να ‘τοι’’, πάλι, με ’’άλλον’’ ‘’τέτοιον’’.., όχι ‘’καταληφθησόμενον’’, «κατά τον ίδιον τρόπον», στη Βηθανία κι ως 33άχρονο..,
  καταπώς τους έταζε ο της 1ης ‘’τέτοιας’’..: Λουκάς : 24 : 50 και Πράξεις Αποστόλων : 1 : 11..,
  […έιιι.., η επί 40 μερόνυχτα.., μετα’’θανάτια’’.., παρ,απ,ουσία του.., έστω.., μήπως, ήταν η 2ή του ‘’τέτοια’’…
  και η…στην Απο,Επι,κάλυψη του σχιζοβλάσφημου Ιωάννη…παρ,απ,ουσία του, μήπως, /θα/ είναι η 3η του ‘’τέτοια’’.!;]
  μα…’’επαναγεννηθησόμενον’’ /…η…’’«αναληφθείσα»’’…‘’Μαρία’’.., κι αυτή.., σε 2ή –της γέννα.!;/
  και «αρσενικόν»…«πολεμιστήν»..: Αποκάλυψη Ιωάννη : 12 : 5..,
  ξανά κι έτσι..: άμασκα και χωρίς καλυμμένες ιμπεριαλιστικές παραβολές.., μα με ‘’ευθέα’’ πολεμικά διαγγέλματα..,
  τα…του δόγματος της ‘’«παρθενίας»’’ του ‘’κάθετου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού.., πια..!

  Ννναι.., ο που…δεν /θα/ είναι ο κρυπτο•ιμπεριάλας κι ‘’ελαφρώς’’ αρχομανής.., στη γη.., Ιησούς της 1ης…παρ,απ,ουσίας..,
  ο που.., έστω, αυτός ο αμφίστομος -- διπλόλογος.., έλεγε…αλλού κι άλλοτε και σε άλλους…ευθέως..:
  «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας,…» : Λουκάς, κεφ. 6, εδ. 27..,
  ενώ...αλλού κι άλλοτε και σε άλλους…συνιστούσε.., ε, πλαγίωςςς και διά, της των μνων, παραβολήςςς..:
  «Αλλά όσον διά τους εχθρούς μου αυτούς, που δεν ήθελαν να είμαι βασιλεύς τους,
  φέρτε τους εδώ και σφάξτε τους μπροστά μου» : Λουκάς, κεφ. 19, εδ. 27..,…
  ή ο που συνιστούσε ξύλο στους μη κάνοντες το θέλημά του.., χμ, πάλι, πλαγίωςςς και παραβολικώςςς..:
  «Ο δούλος που ήξερε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε
  ή δεν έκανε σύμφωνα προς το θέλημά του, θα δαρή πολύ. Αλλ’ εκείνος που δεν το ήξερε
  και έκανε πράγματα άξια τιμωρίας, αυτός θα δαρή ολίγον» : Λουκάς : κεφ. 12, εδ. 47, 48..,…
  …αλλά…ο που…/θα/ είναι φανεροּιμπεριάλας και ‘’ευθύς’’ επίδοξος παντοκράτορας της Γης.., Πανּικός..,
  δήθεν.., ξουουου, ως, τάχα, και η του Δαυίδ.., σε «αιώνια βασιλεία» : και, Αποκάλυψη Ιωάννη : 11 : 15..,
  με υποτροπή δε, μέσα –του, του, κάθε, «Όργιου» Γιαχβέ -- ‘’θεού’’ -- ‘’Μεγάλου Αδελφού’’ της Παλαιάς Διαθήκης..,
  του που συνιστούσε…ώς και «…τα βρέφη /των Βαβυλωνίων/ να συντριβούν προ των οφθαλμών του»..,
  «…διά της οργής του κατά την ημέραν του άγριου θυμού του…»..,..: Ησαϊας Α΄ : 13 : 13, 15, 16..,!

  Ναιαιαι.., καθώς.., ως Γιαχβίδιο…και διά του Ιωάννη, ουστ.., απειλεί την, ‘’άτακτη’’ τω ‘’Γιαχβέ’’, Ιεζάβελ των Θυατείρων
  πως…«και τα παιδιά της θα σκοτώση με θάνατον…»..: Αποκάλυψη Ιωάννη : 2 : 23..,
  χα.., ο που.., πριν.., αγαπούσε τα παιδιά.., ε, τα των δικών του παιδιά..,
  και.., τώρα.., νααα.., επίδοξος φονιάς, άφταιγων, παιδιών.., ε, τα των όσων ‘’δεν του κάθονταν’’ παιδιά..,
  «...διότι ημέραι εκδικήσεως θα είναι αυταί, διά να εκπληρωθούν όλα τα γραμμένα…» : [Λουκάς, κεφ. 21, εδ. 22.]..!

  [Ιμπεριαλισμός..: αρσενικός : σκληρός.., θηλυκός : μαλακός…
  /ο με 9, κατά τον κωδικοποιητή Τειρεσία, ηδονικά σημεία.., ε, της «σεπτής ηδονής» των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’!!!/
  και…αντρογυναικικός : πιότερο μαλακός και λιγότερο σκληρός…
  /ο με 10, κατά τον κωδικοποιητή Τειρεσία, ηδονικά σημεία.., ε, της «σεπτής ηδονής των ιμπεριάλ ‘’μανικίων’’!!!/
  ή γυναικαντρικός : πιότερο σκληρός και λιγότερο μαλακός..,
  αμφότεροι, με…1 /από…εξουδετέρωση.., κατ’ εμέ…/ ‘’τέτοιο’’ «ηδονικό σημείο»..!]

  { Ελληνική μυθολογία..: Δίας : αρσενικός κι επίσης μια νύμφη αθάνατη..,
  γεννήτωρ.., και, από μόνος του.., της Αθηνάς, του Διόνυσου,…
  Ζουρβανιστές του Ιράν..: Ζουρβάν : αυθύπαρκτος και γυναίκαντρος ή αντρόγυνος..,
  αυτογκαστρωτός.., γεννήτωρ του Ωρομάσδη /Αχούρα Μάσδα/ και του Αριμάν..,
  Αιγύπτιοι..: Φθα : γυναίκανδρος Δημιουργός..,…όλα –τους, σαφώςςς, αλληγοριστί..,..! }

  …Ννναιαιαι.., ω ‘’θεο’’ενεργειοπλανεμένοι αμύητοι.., έτσι είναι οι του «ΑδαμοΚαδμικού» δόγματος της «παρθενίας»
  του ‘’κάθετου’’ μυστικοπαθούς θρησκευτικού ιμπεριαλισμού.., του…του κάθε Νούμερου ‘’τέτοιου’’..:
  του Νούμερου 666…οικονομικού ιμπεριαλισμού,
  /…ε, αλά Σολομώντα με τους 666 : χξς΄ τόνους χρυσού κατ’ έτος…/
  του Νούμερου 777…εδαφικού ιμπεριαλισμού…
  /…ε, οι..., σε θρησκείες και μυθολογίες.., ιμπεριάλ επταβήματοι ‘’τέτοιοι’’.., τσου, οι ‘’ουράνιοι’’ -- εξω’’γήινοι’’…/
  και…του Νούμερου 888…ιδεολογικού ιμπεριαλισμού..,
  {…α, /…τι…’’σύμπτωση’’..!/ το…’’κρυφό’’ μου, από ‘’αεροβάπτισμα’’, όνομα είναι Στέργιος : λεξαριθμολογικά, 888...!}
  /…ε, οι ιμπεριάλ περιτετμημένοι την 8ην, απ’ τη γέννησή –τους, ημέραν…/..,…
  μα…και του κάθε, ‘’τριαδικού’’, Μ ιμπεριαλισμού..:
  1ο Μ : ο «παρθένος» «εμφυλιοּσπαρτός» έμπορος -- merchant…., ο του οικονομικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 666..,
  2ο Μ : ο «παρθένος» «εμφυλιοּσπαρτός» ‘’ιεραπόστολος’’ – ‘’missionary’’.., ο του ιδεολογικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 888…
  και…3ο Μ : ο «παρθένος» «εμφυλιοּσπαρτός» κυρίαρχος -- master.., ο του εδαφικού ιμπεριαλισμού Νούμερου 777..,..!…

  …Ε, κι αφήστε, ω αντι’’πνευματικοί’’, τους ‘’Κυριόθεν’’ κι απ’ τη γη : απ’ το Ισραήλ εξεξεξ«εξαγορασμένους» καθαρο’’τέτοιους’’..,
  τους ακολουθούντες ‘’Μύριους’’ τον ‘’Ιησού’’, «όπου πηγαίνει».., να θεεεοσφραγιστούν έως 144.000 παρθένους..,
  ωχ, «άμεμπτοι» παρθένοι.., ήτοι.., μας εξηγεί.., ‘’ψιλόοογαζα’’.., το ‘’θεοκτόνο’’…κανιβαλέ καββαλοτζόβενο…ο Τζοβάνι..,
  (…ουουουστ…κι άντε και…‘’μολυνθείτε’’…οι που κάνατε το, έστω, ‘’αλληλούια’’…’’γαμ,μολυσματ,αλληλούια’’..!)
  οι «που δεν εμολύνθησαν με γυναίκες»..: Αποκάλυψη Ιωάννη : 14 : 3, 4..,…εχ, μπας και..!

  Ααα.., κι αν ο υπ’ αριθμόν 143.999 ‘’τέτοιος’’ /θα/ είναι σιαμαίος με τον υπ’ αριθμόν 144.000 ‘’τέτοιον’’..,
  εεε, ‘’κάτι’’ θα κάνω…για να τους αποσιαμαιοποιήσω..,
  ώστε να πραγματοποιηθούν, τελικά, τα ‘’θε’’άααρεστα ιμπεριάλ σχέδια των…οξαποκεί.., μα και των…οξαποδώ..,..!…

  Ευλογείτε…και…ευπρέττετε.., ω…’’νεφελο’’’’αρπαγμένοι’’..,..:
  Αλέξανδρος Ζήβας,
  URL : www.siopi.gr
  Αποκωδικοποίηση..: θρησκειών, μυθολογιών, ψυχής (ψυχοDNA, ψυχογραφήσεις),
  σιωπής (λόγου : άλεξου -- ενείκονου -- ενκώδικου),…
  Σχηματοποίηση λόγου (‘’ποιημάτων’’ μου), θεογονία, κοσμογονία,…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μήπως είναιεύκολη και... κάποια μετάφραση;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. El.Zin eftihos pou eida to sholio sou, giati eiha arhisei na anisiho! Nomiza pos eihe kapsi to ntekapaz ta little grey cells mou!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. @offshore
  Είπαμε να εκπέμπουμε κωδικοποιήμένα αλλά όχι κι΄΄έτσι!.
  Να βγάζει κανείς και κάποια άκρη...
  με κάποια προσπάθεια βέβαια,
  και την ενεργή συμετοχή του αναγνώστη,
  αλλά να καταλήγουμε κάπου!
  Τα 'φρακτάλ' επιδεινώνουν την κατάσταση του Λαβύρινθου.
  Δεν είναι... κοιρός ν'αρχίσουμε να βγαίνουμε από αυτόν;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @alexandros zivas...
  ante pidixou na xelabikaris
  ti sou ftene ta istologia mas..
  toubano mas ta exeis kanei ta @@..

  sorry EL.ZIN
  alla se ena karo istologia afise ton metewrismo tou...kai vrwmise o topos

  epistrefontas tha topothetithw sta teleftaia...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μη τον αποπαίρνεις.
  Κάπου έχει "χαθεί", αλλά ίσως χρειάζεται την βοηθειά μας.
  Προσπαθεί να επικοινωνήσει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. TRISTAN
  Oh this sun!
  Ah! This Day!
  Ah, this joy's
  sunniest day!
  Coursing blood,
  rejoicing spirit!
  Bliss beyond bounds,
  joyful delirium!
  Confined to my bed,
  how can I bear it!
  Up then and onwards
  to where hearts are beating!
  Tristan the hero,
  rejoicing in his strength
  has snatched himself back
  from death.

  ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ

  With bleeding wound
  I once battled with Morold,
  with bleeding wound
  I now pursue Isolde!

  ΣΚΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ...

  Ah, my blood!
  Cheerily flow, my blood!

  ΟΡΘΙΟΣ ΒΛΕΠΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕΙΡΟ, ΤΙΣ ΒΑΛΚΥΡΙΕΣ ΝΑ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ...

  She who my wound
  will finally heal,
  like a hero approaches,
  she approaches, my salvation!
  Let the world perish
  before my rejoicing haste!

  ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΣΤΑΝΟΥ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΓΚΝΕΡ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γιατί δεν γίνεσαι η αλλαγή... που θέλεις να δεις στον κόσμο;