Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2020

Α- Ω. Οδυσσέας - Ηρακλής"Όταν το λιοντάρι βρεθεί με το ελάφι αγκαλιά  μια καινούργια εποχή για την ανθρωπότητα ξεκινά"
ΕΛΖΙΝ
Ο Λέων Απόλλων και η Έλαφος Άρτεμις
Λέων -Υδροχόος
Η 'Οραση
Το Φως της Ημέρας
Το Φώς της Νύκτας
Η καρδιά και το κυκλοφορικό σύστημα
Οι Βόες του Ηλίου και η Κερυνίτις Έλαφος
Οδυσσέας -Ηρακλής  Α-Ω