Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Π. Ένα σπήλαιο με Δώρα
Π ορφύριος:
Δύο πόρτες έχει… η Ζωή!
.
Τι τέλος πάντων υποδεικνύει αινιγματικώς, ο Όμηρος,
Αναφερόμενος στο σπήλαιο της Ιθάκης,
Οδυσ. ν 102-112
Σαν πρόβαλε το φωτερό τ' αστέρι που στα ουράνιατης νυχτογέννητης αυγής
πρωτομηνάει τη φέξη,
95
το πλοίο το πελαγόδρομο ζύγωνε πια στο Θιάκι.
Βρίσκετ' εκεί του Φόρκυνα, του πελαγήσου γέρου,κάποιο λιμάνι, και σ' αυτό δυό κάβοι που προβάλλουν,βραχόσπαρτοι, προς την μπασιά του λιμανιού συγκλίνουν,κι όξω κρατούν τα κύματα που οι τρικυμιές σηκώνουν·
100
μα μέσα τα καλόφτιαστα συχάζουνε καράβια,δίχως δεσίματα, άμα μπουν και βρούνε αραξοβόλι.Είναι κι ελιά μακρόφυλλη βαθιά μες στο λιμάνι·και δίπλα της αχνόθαμπη σπηλιά χαριτωμένη,ιερό λημέρι των Νυφών που λέγουνται Ναϊάδες.
105
Κροντήρια και διπλόχερες λαγήνες εκεί βρίσκεις,που τα μελίσσια μέσα τους πηγαίνουν και φωλιάζουν.Είναι και πέτρινοι αργαλειοί περίτρανοι, που οι Νύφεςφαίνουν σκουτιά πορφυρωτά που βλέπεις και θαμάζεις.Έχει κι αστείρευτα νερά, και θύρες δυό· μιά θύρα
110
προς το Βοριά που δύνουνται ν' αυλίζουνται και ανθρώποι,κι η άλλη, θεϊκιά, προς το Νοτιά, που ανθρώποι δεν περνάνε,μόνε είναι των αθάνατων η θύρα εκείνη δρόμος.

Αυτά από πριν γνωρίζοντας μπήκαν εκεί ν' αράξουν,και το καράβι στη στεριά έξω έπεσε ως τη μέση·
115
με τέτοια ορμή το σπρώχνανε στα ομπρός οι λαμνοκόποι.Και στη στεριά σα βγήκανε απ' το γερό καράβι,πρώτ' απ' το πλοίο το κουφωτό τον Οδυσσέα σηκώσαν·με το σεντόνι το λινό και το λαμπρό στρωσίδιστην αμμουδιά τον έθεσαν καθώς βαριοκοιμόταν,
120
κι ύστερα βγάλαν τα καλά που οι Φαίακες του δώκανπου ερχόταν με της Αθηνάς τη χάρη στη πατρίδα.Τά 'θεσαν όλα στης ελιάς τη ρίζα σωριασμένα,όξω απ' το δρόμο, μην τα δη περαστικός κανένας,και πάη και τα πειράξη
πριν ξυπνήση ο Οδυσσέας.Τι θέλει να συμβολίσει δια του σπηλαίου τούτου με δύο θύρας;
Αυτό που λέγεται Ιερόν των Νυμφών που καλούνται Ναϊδες.
Ποιος θα πίστευε ότι οι θεοί, υφαίνουν θαλασσοπόρφυρα ενδύματα σε σκοτεινά σπήλαια επάνω σε λίθινους αργαλειούς
Και ότι αυτά είναι… ορατά.Το σπήλαιον έχει δύο θύρες άλλες κατασκευάστηκαν για τους ανθρώπους και άλλες για τους θεούς.
Οι πρώτες προσιτές στους ανθρώπους, είναι στραμμένα προς τον Βοράν ενώ οι προορισμένες για τους θεούς προς τον Νότον.
Τα Άντρα και τα Σπήλαια θεωρούνται ιερά γιατί συμβολίζουν την ύλη
Από την οποία δημιουργείται ο κόσμος.
Επειδή όμως η ύλη είναι ρευστή και στερημένης μορφής, υιοθετείται το ρέον ύδωρ της υγρασίας των σπηλαίων και το σκότος αυτών το ηεροειδές ως σύμβολον ων ιδιοτήτων του κόσμου.
Κατά το μέρος της ύλης λοιπόν ομιχλώδης είναι ο κόσμος, χάριν της συνθέσεως με το είδος, μορφή, και της διακοσμήσεως του , ονομάσθη κόσμος, αρμονικό κατασκεύασμα και είναι ωραίος και αξιαγάπητος.
Εις τας κατωτέρας θειας οντότητας, τας νύμφας αφιέρωσαν τα ύδατα που στάζουν ή πηγάζουν εντός των σπηλαίων , και αυτές τις νύμφες ονομάζουμε Ναϊδες.
Εις τα Ναίδας, που εφορεύουν των πηγών και των υδάτων, τα οποία
«νάουσι», αναβλύζουσι ρύακες, φανερώνει ο ύμνος στον Απόλλωνα.
Ναίδας νύμφας λέγομε και τις δυνάμεις εφορεύουν επί των υδάτων και όλες ομού εις γένεσιν ενσάρκωση κατερχομένας ψυχάς.
Διότι ενόμιζον ότι προσήγγιζον οι ψυχές το ύδωρ επειδή έχει θεία πνοή.Ο Ηράκλειτος είπε δια τα υγράς ψυχάς δεν είναι ευχαρίστηση ο θάνατος
Αλλά η πτώση εις την γένεσιν:
«Εμείς ζώμεν τον θάνατον εκείνων και εκείναι ζουν το ιδικό μας θάνατον»
Αποκαλεί δροσερούς όσους πρόκειται να γεννηθούν καθώς έχουν υγράς τα ψυχάς.
Ναίδες των υδάτων είναι οι ψυχές , νύμφες που κατέρχονται σε ενσάρκωση, όθεν και τις γυναίκες που πρόκειται να νυμφευτούν
Και συνενούνται μετά των ανδρών ομοιάζει με την γένεσιν των και τις λούζουν με ύδατα.
Δια τούτο και κατάλληλον δια αυτάς Ιερόν επί της Γης δύναται να είναι Σπήλαιον αξιαγάπητον ομιχλώδες κατ εικόνα του Σύμπαντος, εντός του οποίου οι ψυχές διανέμουν.
Ως σύμβολα των υδριάδων Νυμφών ας ορίσουμε λίθινους κρατήρες και αμφορείς.
Αυτά είναι και σύμβολα του Διόνυσου, προσφιλή σε αυτόν ένεκα του δώρου της αμπέλου παρά του θεού, αφού από πυρ εκ του Ουρανού ωριμάζει ο καρπός αυτής.
Επάνω και γύρω από τα οστά γίνεται η σαρκοποιία και καλούνται λίθινα και λίθινοι οι αργαλειοί.Τα θαλασσοπόρα υφάσματα προσομοιάζουν την σάρκα που υφαίνεται από τα αίματα.
Αλλά γιατί είναι αμφορείς γεμάτοι από κερήθρας και όχι από ύδωρ,
Τιθαιβώσσουσι μέλισσες!
Εις τους μυουμένους εις τα Λεοντικά χύνουν μέλι αντί ύδατος δια να νίψουν τας χείρας τους.
Διατί δια ένα Μύστη είναι καθαρτικόν το πυρ και δεν χρησιμοποιούν ύδωρ ως εχθρικό προς αυτό.
Καθαρίζουν δε με μέλι και την γλώσσα από κάθε τι το βλάσφημον.
Επειδή λαμβάνεται το μέλι δια τον καθαρμόν των φυσικών μολύνσεων και της επιθυμίας που οδηγεί εις καθοδόν γένεσιν, αυτό προστίθεται ως σύμβολον των Ναίδων.
Γιατί έχει δύο θύρας το Άντρον;
Ευρίσκεται η μέν θερινή τροπή εις το ζώδιον του Καρκίνου,Η χειμερινή εις το ζώδιο του Αιγόκερω.Εκ του Καρκίνου κατέρχονται οι ψυχές και εκ του Αιγόκερω
ανέρχονται, που είναι νότιος.
Οι Ρωμαίοι εορτάζουν τα Κρόνια, όταν ο Ήλιος φθάνει στον
Αιγόκερω τον Δεκέμβριο και Ιανουα την θύραν ονόμασαν
Και την κατάβαση των δούλων που ελευθερούνται.
Επειδή ΄έρχονται από την βόρειο πύλη οι ψυχές προς γένεσιν,
Δι αυτό παρέστησαν τον Βόρειο άνεμο ερωτικό.
Τον Νότον αποδίδοντες εις τους θεούς κατά το μεσημέρι, που μεσουρανεί ο Ήλιος και οι Πυθαγόρειοι διακηρύσσουν να μη μιλούν αποτίοντες φόρο τιμής μετά σιωπής στον θεό.
Γνωρίζει ο όμηρος και τας Πύλας του Ουρανού, τας οποίας εμπιστεύτηκαν εις τας Ωρας που κυριαρχούν των νεφώσεων, των οποίων κρατούν τα κλειδιά.Οι πύλες το Ήλιου, σημαίνουν το θερινό ηλιοστάσιο, εις τον Καρκίνο
Και το χειμερινό εις τον Αιγόκερω, περί τον Γαλαξία ετάχθησαν.
Εις νότιας περιοχάς μικροκαμωμένα γίνονται τα ΄σώματα,ενώ εις βόρεια μεγάλα.
Βορά θα πει τροφή .
Και ο άνεμος που πνέει από γη που παράγει άφθονα τρόφιμα έχει ονομαστεί βορράς.
Συμφωνούν με αυτά εις μεν το θνητόν και εις επαναγέννησιν υπαγόμενο γένος αρμόζουν τα βόρεια, εις δε το θειότερον τα νότια.`Η ελαία κατά το θέρος τα λευκά φύλλα της ανανεώνει , τον χειμώνα μεταβάλλονται σε λευκότερα και εις τα λιτανείας υψώνουν θαλερούς κλάδους οραματιζόμενοι το Λευκόν,
Να μεταβάλλουν χάριν αυτών τον σκοτεινόν των κίνδυνων.Εις τούτο το σπήλαιον , ο Όμηρος διδάσκει ότι πρέπει να κατατεθεί κάθε εξωτερικό υλικό απόκτημα και να περιβληθεί το σχήμα σε απλό ικέτη, τότε θα πλησιάσει την Αθηνά και θα μιλήσει μαζί της, αφού καθίσει υποκάτω της Ελαίας και περικόψει όλα τα κακόβουλα πάθη της ψυχής.

Νά, του παλιού θαλασσινού του Φόρκυνα ο λιμιώνας·να, κι η μακρόφυλλη η ελιά στου λιμανιού την άκρη,και δίπλα της η αχνόθαμπη σπηλιά, η χαριτωμένη,ιερό λημέρι των Νυφών που λέγουνται Ναϊάδες·εκεί 'ναι και το θολωτό το σπήλιο που σ' εκείνες
350
πολλές εσύ εκατοβοδιές καλόδεχτες τελούσες·να, και το Νήριτο βουνό, τ' ολόσκεπο από δάσια.»

Είπε, και σκόρπισε ο αχνός, και φάνη η γης τριγύρω·την είδε κι αναγάλλιασε ο πολύπαθος Δυσσέας,και χαίροντας σα φίλησε τη γης την πλουτοδότρα,
355
στις Νύφες προσευκήθηκε σηκώνοντας τα χέρια·
«Ώ Νύφες, κόρες του Διός, ν' αξιωθώ σας πάλεδεν τό 'λπιζα· σας χαιρετώ με τις γλυκειές ευκές μου,και δώρα θα σας φέρνουμε σαν πρώτα εμείς περίσσια,αν η νικήτρια η Αθηνά, του Δία η θυγατέρα,
360
ζωή μου δώση, και αντρειά στο γιό τον ακριβό μου. »

Κι η γαλανόματη Αθηνά του λάλησε και του είπε·«Θάρρος· γι' αυτά ας μη νοιάζεται καθόλου τώρα ο νους σου.Μόν' έλα, και τα πράματα στα βάθια τ' ώριου σπήλιουας πάμε ν' απιθώσουμε, κρυμμένα εκεί να τά 'χης·365
κατόπι συλλογιόμαστε τί 'ναι καλό να γίνη. »

Είπε, και μπήκε η θέαινα στο αχνόθαμπο το σπήλιο,για νά 'βρη τους κρυψώνας του· και τότες ο Οδυσσέαςτης έφερε τα χρυσικά και τα χαλκοστολίδια,και τα καλόφτιαστα σκουτιά που οι Φαίακες του χαρίσαν.
370
Κι αφού καλά τ' απίθωσε, βάζει τρανό λιθάριστου σπήλιου το έμπα η Αθηνά, του Δία η θυγατέρα.

Τότες καθίσαν στης ιερής ελιάς τη ρίζα οι δυό τους,
να δουν πως θα ξεκάμουνε τους άτιμους μνηστήρες..
Ποια δώρα φύλαξε ο Οδυσσέας
... στο Άντρο των Νυμφών;

.
ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΛΑΪΟΝ
21ος Αιών

16 σχόλια:

 1. Καλημέρα!!!
  Δεν ξέρω ποια Δώρα «των μάγων" Φαιάκων άφησε ο Οδυσσέας στην Σπηλιά των Ναίδων της Γέννησης, εκτός από τον χρυσό,
  ωμος καταλαβαίνω πως ο Όμηρος καλύπτει και αποκαλύπτει πολλά θαυμαστά μυστικά.
  Συνεχίστε να είστε οι αγαπημένοι του θεού και της μούσας για να βρίσκετε πάντα το στόχο με τα εύστοχα θέματα σας για να μας ξυπνάτε από την Λήθη,
  Αιώνων.
  Νιώθω μεγάλη λύπη και οργή για τον χρόνο που έχει χαθεί και την πλύση εγκεφάλου που έχω υποστεί από μια εξουσία σκοτεινή
  που έχει αποσιωπήσει, καταχραστεί και έχει αλλοιώσει όλη αυτή την Υπέροχη Γνώση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλημέρα
  ΑΝΩνυμε φίλε μας!!!

  Είναι μεγάλη τιμή
  και μεγαλύτερη ευθύνη,
  για μας,
  τα λόγια σου αυτά
  ... τα μεστά.

  Ο Όμηρος,
  είναι μεγάλος Γνώστης,
  Θεουργός
  και κάτοχος των δύο πλευρών,
  της δεξιάς και της αριστεράς,
  της σιωπηλής γνώσης
  ....και της λογικής!

  Πήγε στην Πηγή
  και συνδέθηκε μαζί Της.
  Κινείται άνετα στο Γνωστό
  και στο Άγνωστο
  και τα εναρμονίζει
  ....Αριστοτεχνικά,.

  Τα έδωσε με αγάπη,
  ασφάλεια και στοργή
  περίσσια στον άνθρωπο,
  ΝΗΠΙΟ
  που μόλις είχε γεννηθεί
  σε εκείνη την παλαιά
  μακρινή εποχή,
  περιμένοντας τον
  ... να ΕΝΗΛΙΚΙΩΘΕΊ ;)

  Και έχει ένα
  'τεκμήριο αθωότητας',
  για την πράξη του αυτή!

  Δεν διεκδίκησε καμία εξουσία,
  δεν δέχτηκε να γίνει Άρχων
  και Βασιλιάς του κόσμου,
  δεν ΄θέλησε κανένας άνθρωπος
  να "πεθάνει στο όνομα του",
  για την ¨"γνώση και την πίστη",
  τόσο αυτός όσο και οι άξιοι μαθητές του,
  όπως ήταν ο Πυθαγόρας…!!!

  Τωρα που τελειώνουν οι εμποροπανήγυρεις
  και τα μελομακάρονα,
  Ας δούμε
  ....με ποιους θα πάμε και
  ποιους θα αφήσουμε!

  Το γράμμα Υ
  και η Ραψωδία του,
  κρύβει πάντα μια επιλογή
  Δρόμων και Μονοπατιών,
  που ανοίγονται
  ΜΠΡΟΣΤΑ μας
  στην χαραυγή του
  καινούργιου
  ΝΕΟΥ... ο9;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ενα σπηλαιο με ΑΣΠΙΛΑ Δωρα!...ΥΔΡΩλουστα κατω απο τους σταλακτιτες...εξαγνισμενα.......
  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΑ...θα ελεγα..
  Υ γεια και ΕΥ τυχια σε ολους ΣΑΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Στην Ν ραψωδία
  αΝαγεννάται
  ο ΝΕΟΣ Οδυσσέας
  στα Νάματα των Νεράιδων
  Νυμφών, Ναϊδων,
  αΝα-δια-τάσσοντας την εΝέργεια
  και με το Νεο σώμα,
  ... συΝομιλεί με την
  ΑθηΝά,
  που μόνο αυτή,
  η πάνοπλη θεά της Σοφίας,
  κρατά το κλειδί
  των κεραυΝ-ο-ών του Δία
  και το σύμβολο τους...Ν
  το πλαγιαστό του Ζ,
  κάτω από την Ελιά
  και μεταμορφωμέΝος
  πλησιάζει τον χοιροβοσκό
  με τα "γουρουνόπουλα",
  που τα ταίζουν,
  για να τα σφάξουν
  σε γιορτές και πανηγύρια
  "μεγάλων"...
  τραπεζιών... και "Τραπέζων".

  Εκεί περιμέΝει την επιστροφή
  και την συΝάντηση
  με τον αγαπημένοΝ του... ΥιόΝ
  που μόλις εΝηλικιώθηκε;)

  Ευ-χαριστούμε
  και ανταποδίδουμε
  τις Ευχές και... τις Χάριτες!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ...ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΟΜΗΡΟΣ!!!ΑΣΥΛΛΗΠΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΡΩΝ...ΤΥΦΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΝΥΧΤΑ ΟΔΗΓΟΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Είναι ο καιρός
  της απελευθέρωσης
  ... του Ομήρου
  και της Γνώσης του;)

  Είναι ο καιρός
  του Τόξου του Απόλλωνα
  του Φωτός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Εκεί περιμέΝει την επιστροφή
  και την συΝάντηση
  με τον αγαπημένοΝ του... ΥιόΝ
  που μόλις εΝηλικιώθηκε;)

  Αυτό θυμίζει μια άλλη ιστορία!
  Την ιστορία του Υιού Ιησού;
  Καλημέρα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σίγουρα μοιάζει με την περίπτωση του Ιησού.
  Όμως ο μύθος προηγείται και υπερέχει κατά πολύ
  ...από τον χριστιανικό.

  Ένας πατέρας που αναγκάζεται να φύγει στον πόλεμο για την τιμή και τον όρκο του ,
  αποχωρίζεται τον μονάκριβο γιο του, αλλά ξαναγυρίζει ,
  δεν τον ξεχνά, συναντιέται μαζί του, συνεργάζονται και πολεμούν μαζί την σκοτεινή πλευρά.

  Δια-θέτει περισσότερη σοφία και ανθρωπιά, από ένα πατέρα που στέλνει άσπλαχνα τον παιδί του να θυσιαστεί και να σταυρωθεί για να σώσει του ανθρώπους ,
  και που τελικά δεν το καταφέρνει
  καλά... 2000 χρόνια μετά.

  Η περίπτωση του Ιησού παραπέμπει ετυμολογικά και αλληγορικά
  στην ιστορία του υιού του Αίσονος, Ήσσονος, Ιήσονος, Ιάσωνος
  αρχηγού της Αργοναυτικής εκστρατείας,
  μαθητή του ιάσιου θεραπευτή Χείρωνα,
  παιδί της Πολύ-μήδης,
  που δεν μπόρεσε να αφήσει απογόνους γιατί η Μηδεία,
  των Μηδων,
  του σκοτώνει όλα τα
  παιδιά του.

  Πήγε να πάρει το χρυσόμαλλο δέρας, από ένα σφαγμένο κριάρι αμνό,
  Με την βοήθεια της Δήμητρας των Ελευσίνίων Μυστηρίων,
  Μονοσάνδαλος,
  μεταβαίνοντας από την εποχή του Κριού
  Στην εποχή του διπλού Ιχθυακού Ποσειδώνα,
  κρατώντας, τον ένα ιχθύ στο ένα πέλμα- πόδα, το Δυτικό.
  Το άλλο, το Ανατολικό,
  του γλίστρησε διαβαίνοντας τον νερό…;)

  Καλημέρα φίλε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ...σε ολους,ολο και κατι θυμιζει...αναλογα...εμενα παντος η ιστορια του Υιου Ιησου μου θυμιζει την σφαγη χιλιαδων νεογεννητων αθωων παιδιων...και η σφαγη συνεχιζεται...
  οταν οι αλλοι γιορταζουν τη γεννηση ΤΟΥ, καποι αλοι πενθουν τον αδικο θανατο...
  ΕΥΧΟΜΑΙ, Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΤΟΝ ΠΥΘΩΝΑ...ΚΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΠΩΛΛΩΝΙΟ ΦΩΣ ΣΤΙΣ ΚΑΡΔΙΕΣ ΜΑΣ!!!
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΦΙΛΕ ΑΓΝΩστε!!!
  Αλεξανδρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Καλημέρα
  ... Αλέξανδρε, "βασιλιά"
  στις καρδιές μας!!!

  Ο χριστιανισμός είναι μια σκοτεινή εξουσιαστική κερδοσκοπική
  "μαγειρεμένη αλχημεία"
  και αποδεικνύεται περίτρανα απο την μέχρι τώρα
  ... «λαμπρή του σταδιοδρομία».

  Αν αυτό έγινε με την συγκατάθεση, την ανοχή του Ιησού,
  αν υπήρξε ως έχει, δεν έχει αποδειχτεί ακόμη... στο Γνωστό.

  Μπορεί να «αναγκάστηκε»
  όπως φανερώνεται από την οργισμένη βρισιά στον Πετρο, που τον αποκαλεί Σατανά, για μια αιτία απλή σχετικά.

  Το ύποπτο σημείο που κάνει το ερώτημα αναγκαίο,
  είναι το γεγονός ότι όλα αυτά έγιναν "στο όνομα του",
  για την εγκαθίδρυση
  της «σούπερ σταρ» βασιλείας του
  και γίνονται ακόμη,
  από τους αντιινοικούς δουλοπρεπείς χριστιανόπληκτους ειδωλολατρικά προσωπολάτρες
  ...οπαδούς του Ιησού.

  Το ότι αντλήσαν δύναμη για τόσο μεγάλες παραβιάσεις της λογικής και της νομιμότητας και της ηθικής από αυτό...το γεγονός.

  Το ότι η γέννηση του
  ξεκίνησε και σφραγίστηκε
  με την σφαγή τόσων αθώων νηπίων,
  για την επικράτηση του και άλλα πολλά...

  Θέτει το μείζον θέμα και ερώτημα:
  Ποιος,
  πρόδωσε ποιον, τι,
  πως και γιατί;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ...Ποιος, προδωσε ποιον, τι, πως και γιατι;
  ...και αφου μας λενε.."μην κρινεις για να μην κριθεις"
  Εμεις,απλα ας ΣΥΝκρινουμε....και ας ΔΙΑλεξουμε...
  ...στο "καρο" της καρΔΙΑΣ σας Ενας μονον ειναι ΒΑΣΗ ΙΛΙΑΣ...εγω ειμαι απλα, βασιλικος στο παραθυρι σας...
  Ειστε οι καλυτεροι μου ΦΙΛΟΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Θάρρει, έσται γαρ τι εκ της νυκτός ταύτης φώς!
  Έχε θάρρος, διότι μετά από αυτή την νύκτα,
  θα έρθει κάποιο φώς!

  Απολλώνιος ο Τυανεύς

  Ας έχουμε θάρρος
  και διά-κριση
  να συν-κρίνουμε
  και να δια-λέξουμε σωστά
  ...το Νέο Α-Έτος...09!

  Η ΦΙΛΙΑ είναι ιερή για τους πολεμιστές
  και η πρώτη τους επιλογή,
  φίλε μας πολεμιστή!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Διαβάζω τα σχόλια και λέω οκ! Μετρημένες είναι οι μέρες του σκότους. Μόνο θα πω, υπομονή. Όχι ες αεί όπως έταζαν στους πιστούς τους οι ποιμένες ποιμνίων... αλλά όση υπομονή χρειάζεται. Ο εμπλουτισμός πνευματικού Ουρανίου, συνεχίζεται. Η κρίσιμες μάζες δεν αργούν να συναντηθούν στον ξέφρενο μετασχηματισμό τους σε άπλετη ενέργεια.
  Ένα πράγμα μένει. Να αποτινάξουμε τις ρεβανσιστικές τάσεις που από την οργή που προκαλεί η ανακάλυψη της κρυμμένης αλήθειας υποθάλπονται μέσα σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της κρίσιμης μάζας. Όχι εδώ μέσα, αλλά είναι παρατηρήσιμο σε άλλους χώρους. Και δεν πρέπει πάρουμε κυριολεκτικά τον φόνο των μνηστήρων, γιατί τότε το βασίλειο που θα έρθει, δε θα είναι καθόλου ειρηνικό και αναπόφευκτα θα πέσει... Και φτου κι απ' την αρχή.
  Καλησπέρα πολεμιστές του Απολλώνιου Φωτός!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ....κυριολεκτικα,ΜΝΗστηρες στο "δικο μου λεξικο" σημαινει...
  ΜΝΗμες ΣΤΗΡΕΣ (μουλοι) η (μουλαρια)
  ....
  τετια ΔΙΑσταυρωση πρεπει να την αποτρεψουμε παση θυσια.... 20 χρωνια (ΑΙΩΝΕΣ) ανελεητο φαγοποτη ....Μεσα μας σε οτι μας απεμεινε ακομα ιερο,ας επιστρεψει επιτελους ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ!!! Για την ΙΘΑΚΗ μας, τις γυναικες και τα παιδια μας!!!
  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μετρημένες είναι οι μέρες του σκότους. Μόνο θα πω, υπομονή. Όχι ες αεί όπως έταζαν στους πιστούς τους οι ποιμένες ποιμνίων... αλλά όση υπομονή χρειάζεται. Ο εμπλουτισμός πνευματικού Ουρανίου, συνεχίζεται. Η κρίσιμες μάζες δεν αργούν να συναντηθούν στον ξέφρενο μετασχηματισμό τους σε άπλετη ενέργεια.
  Ένα πράγμα μένει. Να αποτινάξουμε τις ρεβανσιστικές τάσεις που από την οργή που προκαλεί η ανακάλυψη της κρυμμένης αλήθειας υποθάλπονται μέσα σε αρκετά μεγάλο κομμάτι της κρίσιμης μάζας. Όχι εδώ μέσα, αλλά είναι παρατηρήσιμο σε άλλους χώρους. Και δεν πρέπει πάρουμε κυριολεκτικά τον φόνο των μνηστήρων, γιατί τότε το βασίλειο που θα έρθει, δε θα είναι καθόλου ειρηνικό και αναπόφευκτα θα πέσει... Και φτου κι απ' την αρχή.


  ...και εδώ σωστές και καίριες
  οι επισημάνσεις σου
  Άνεμε!

  Αλοίμονο αν πάρουμε κατά γραμμα
  τους μύθους και... δογματικά.
  Από αναζητητές της αλήθειας και της γνώσης θα καταλήξουμε
  θρησκόληπτοι παγιωμένοι φονταμενταλιστές.

  Οι μύθοι και οι παραβολές με τον αφηρημένο πυρήνα τους και
  τον αλληγορικό συμβολισμό τους,
  είναι για να ΦΩΤΙΖΟΥΝ την ζωή μας και την συνείδηση,
  όχι να την "μαυρίζουν"
  και να την σκοτεινιάζουν
  μετατρέποντας την
  σε...΄"Κόλαση";)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Μεσα μας σε οτι μας απεμεινε ακομα ιερο,ας επιστρεψει επιτελους ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ!!! Για την ΙΘΑΚΗ μας, τις γυναικες και τα παιδια μας!!!

  ΤΙ μπορεί να είναι "ο Οδυσσέας";
  Πόσοι και ποιοί θα μπορουσαν
  ... να τον αποτελέσουν;
  Ποια είναι η ηλικία του;
  Η διαδρομή του;
  Οι σκέψεις του;
  Η διερυμένη αντίληψη του;

  Ποιές "αποδείξεις"
  κρατά για τον Τηλέμαχο
  και την Πηνελόπη;

  ΠΟΙΑ
  είναι η κρίσιμη μάζα
  "ενός Οδυσσέα",
  που σε μια ημέρα θα άλλαζε την "μαρμαρωμένη αντίληψη"
  του Βασιλιά
  και θα γύριζε τον τροχό του Χρόνου Ξυπνώντας την κοιμωμένη Συνέίδηση, σε Νέα Ουράνια Πετάγματα;

  ΜΝΗμες ΣΤΗΡΕΣ (μουλοι) η (μουλαρια)

  Αψογη ερμηνεία!!!

  Καλημέρα...απο-κωδικο-ποιητή!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γιατί δεν γίνεσαι η αλλαγή... που θέλεις να δεις στον κόσμο;