Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Ε.Η ευθυγράμμιση του Πνεύματος

Η λάμψη,  το Πνεύμα της Γης
Ε ΠΙΦΑΝΕΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Τέταρτος βαθμός μύησης... στην σχολή του Πυθαγόρα!
Επιφάνεια είναι η θεία όραση , η φανέρωση του Θεού.
Στον προηγούμενο βαθμό εγένετο η μύηση της διάνοιας των μαθητών προς ενατένιση των άνω,του Σύμπαντος κόσμου της αρμονίας και της τάξης.
Αυτή την μύηση ,επακολουθεί η μύηση της βούλησης, η οποία είναι η δυσκολότερη όλων,γιατί ο μαθητής μετά από την ενατένιση τοου κόσμου των Συμπάντων πρέπει να κατεβάσει την αλήθεια αυτή στα βάθη του εαυτού του και να πραγματοποιήσει αυτή στην πρακτική εφαρμογή της ζωής του.
Αυτό ,κατά τον Πυθαγόρα μπορεί να γίνει εφικτό με την συνένωση τριών τελειοτήτων.
α) η πραγματοποίηση της αλήθειας, εν τη διάνοια,
β)η αρετή εν τη ψυχή και
γ) η αγνότης εν τω σώματι, διότι όταν είναι αγνό το σώμα είναι και η ψυχή.
Με άλλα λόγια ο νούς πρέπει να φθάσει στην σοφία δια μέσου της επιστήμης, ώστε να μπορεί να διακρίνει το αγαθόν από το πονηρό και να μπορεί να διακρίνει τον θεό σε όλα τα όντα και στο σύνολο του κόσμου.
Τρείς είναι οι πατροπαράδοτοι κόσμοι,και επομένως και τα σώματα, του ανθρώπου,
ο πνευματικός,ο αστρικός και ο υλικός.
Ο Κόσμος είναι τμήμα του Θεού ,ο οποίος σχεδιάστηκε από Αυτόν... δια του Λόγου.
Παρόλο που υπόκειται σε φθορά,είναι αιώνιος και ποτέ δεν θα χαθεί, διότι διαφυλάσσεται από την Πρόνοια Του.
Το Σύμπαν δε επίσης είναι αδιάφθορο και παραμένει αιώνιο.Και ούτε γίνεται να καταστραφεί από κάτι άλλο ,ούτε θα βρεθεί δύναμις μεγαλυτέρα να το καταστρέψει.
Ο Πυθαγόρας θεωρούσε τον Κόσμο σαν ένα Ον πλήρες πνεύματος, νοερόν και κατέχων σύμφυτον σοφία.
Η διακυβερνώσα δε αρχή του ζώντος αυτού Όντος είναι το Πνεύμα, ο Νούς, ο οποίος όπως και η ψυχή περικλείεται στο Σύμπαν και περικλείει αυτό.
Αναγνώρισε δε ο Πυθαγόρας ότι το Σύμπαν συνίσταται από αντίθετα και ανόμοια από μεταβαλλόμενες μορφές και ουσίες,γι΄αυτό και υπάρχει ο νόμος της τάξης και της ισορροπίας,που τον ονόμασε αρμονία. Δίδασκε δε, ότι παν συστατικό του Σύμπαντος είναι ο μικρόκοσμος, εικόνα και αντανάκλαση του Μακρόκοσμου.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤο Πνεύμα κατά τον Πυθαγόρα είναι πολυειδές, προέρχεται δε από διάφορες διακεκριμένες πηγές,τάξεις και βαθμίδες
Οι βαθμίδες αυτές είναι
Νοητική γνώση , η Σοφία. Γνώση που μαθαίνεται δια του Νού.
Παγκόσμιος νοημοσύνη. Η Νόηση, η επιστήμη, η καθαρή σκέψη , ο Νους θεωρητικός όπως ορίσθηκε από τον Αριστοτέλη.
Επιστημονική γνώση, η επιστήμη ,αποκτώμενη δια του φυσικού πνεύματος. Νους πρακτικός του Αριστοτέλους κατόπιν λογισμού.
Συνείδηση,κατανόηση, η ευφυία, η γνώμη προερχόμενη από πνευματική αντίληψη .
Ασθητική αντίληψη,αίσθηση , η νόηση προερχόμενη από τις αισθήσεις , της ψυχής.
Ενστικτον, η έμφυτος ασυνείδητος διαίσθηση.
Αυτόματος αντίδραση ή στοιχειώδης ευφυία, αυτοματισμός, έμφυτος σε κάθε φύση.
Ο Κόσμος είναι η βίβλος του Σύμπαντος, ανοικτή σε όλους τους ανθρώπου,που μπορούν όλοι να την διαβάσουν και να την κατανοήσουν,να βρούν τους νόμους της φύσης να γνωρίσουν την δημιουργία και το έργο του Θεού.Ομιλεί μια παγκόσμια γλώσσα και δεν δύναται ούτε να χαθεί ούτε να παραχαραχθεί ούτε να μεταβληθεί.
Η παγκόσμια αυτή γλώσσα του καθαρού πνεύματος είναι η αλήθεια .
ΑΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΘΑ ΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΌ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΌΝ΄΄
Ο κόσμος έλεγε ο Πυαθαγόρας καταγράφει οτιδήποτε συμβαίνει μέσα στο Σύμπαν,είτε αυτό έχει ειπωθεί,είτε έχει γίνει αντιληπτό με τις αισθήσεις.
Ετσι οι ήχοι των αιώνων, οι σκέψεις των ανθρώπων οι συζητήσεις οι πράξεις μας ,τα πάντα καταγράφονται.
Τίποτε δεν χάνεται στον Σύμπαν.
Υπάρχει μία κοσμική μνήμη που συγκρατεί αιώνια όλες τις εντυπώσεις των εμπειριών και παρατηρήσεων.Θεωρούσε δε ο Πυθαγόρας την κοσμική μνήμη σαν μία δεξαμενή η λίμνη,από την οποία επίσης προβάλλουν κύματα σκέψεων προς σύλληψη από πνεύματα που λειτουργούν ως δέκτες.
Δίδασκε δε τους μαθητές του ότι σκέψεις ατόμων μπορούσαν να συλληφθούν από άλλους,όπως επίση οι σκέψεις των ανθρώπων,οι ατομικές δεήσεις η η υστερία του όχλου, μπορούσαν να επιδράσουν στην σκέψη και τις ενέργειας των άλλων, όπως επίσης να κινήσουν και την ύλη.
Γι’ αυτό τους συμβούλευσε να προσέχουν,τις πράξεις των,τα λόγια τους και τις σκέψεις τους.
Έδινε δε ιδιαίτερη σημασία σε αυτές ,και δίδασκε να είναι πάντα καλές και εποικοδομητικές.
Ο Κόσμος λοιπόν κατά τον Πυθαγόρα έχει όχι μόνο πνεύμα αλλά και μνήμη πνευματική και ψυχική.
Διαφέρει δε της ανθρώπινης , γιατί αυτή δεν έχει παρελθόν παρά μόνο ένα αιώνιο παρόν.
Σχετίζεται επίσης με την αρμονία και την Μουσική των σφαιρών.Η παγκόσμιος Νοημασύνη , ο Νούς ανήκει στην σφαίρα του υπερσυνειδήτου και όχι στην ψυχή κατ΄ευθειαν.
Το δε φυσικό πνεύμα ανήκει στην ψυχή και όχι στο πνεύμα και αποτελεί το συνειδητό μέρος της ψυχής.
Οι ασθήσεις και τα ένστικτα ανήκουν επίσης στην ψυχή και αποτελούν τις κατώτερες βαθμίδες του υποσυνείδητου και ασυνείδητου.Στόν τελευταίο βαθμό είναι το κάλλος,η αλήθεια,η αγαθότης και η μακαριότης,
και είναι πολλοί λίγοι αυτοί που μπορούν να φθάσουν στους δύο τελευταίους αυτούς βαθμούς.΄
Εν αρχή ην σπόρος ως θείον Πυρ ο οποίος αυξάνεται επεκτεινόμενος εξίσου προς όλες τις διευθύσεις.Τούτο είναι η αρχή όλων των πραγμάτων,είναι το Πυρ της ζωής.
Το να ζούμε δεν εξαρτάται από μας, το να ζούμε όμως ορθώς εξαρτάται εξ ολοκλήρου.
.
Πόσο όρθιοι ζούμε και πόσο όρθιο είναι... το Πνεύμα μας;
.
Οι πολεμιστές της Λάϊον
2600 χρόνια μετά την εμφάνιση
του μεγάλου διδασκάλου...των Αιώνων

15 σχόλια:

 1. Στον τέταρο βαθμό της μύησης των Επιφανείων,
  ο άνθρωπος γίνεται Μύστης και κάτοχος νέων ικανοτήτων και δυνατοτήτων και η βούληση ακτινοβολεί εντός των αισθήσεων του.
  Δύναται να θεραπεύει ακόμη και ασθενείς δια επιθέσεως των χεριών, να διαπερνά τις σκέψεις των ανθρώπων δια του βλέμματος, βλέποντας και γεγονότα που συμβαίνουν μακριά.
  Ενεργεί σε πρόσωπα που συνδέται με συμπάθεια και εμφανίζει την εικόνα του από απόσταση,
  διότι το ενεργειακό του σώμα μπορεί να μεταφερθεί έξω από το υλικό.
  "Περπατάει" στην θάλασσα και "πετάει"... στον αέρα.

  Ολα αυτά 'κάποιοι",
  τα ιδιοποιήθηκαν και τα προσάρμοσαν καταλλήλως
  ώστε να φτιάξουν μια επικερδή επιχείρηση θησαυρίζοντας "επι της γης"... με την υπόσχεση του ουρανού;)

  Χαίρε Πυρίσπορε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ...ΔΙΟΡΑΤΙΚΟ,ΔΙΑΥΓΕΣΤΑΤΟ,ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ,
  ΔΙΑΦΑΝΟ,ΠΡΟΦΑΝΕΣ ΗΛΙΟΥ ΦΑΕΙΝΟΤΕΡΟ...
  Καλησπερα σας ΕΥΘΥΜΟΙ πολεμιστες!!!
  ΑΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. "Την αρετήν αρμονίαν είναι και την υγίειν και το αγαθόν άπαν και τον θεόν

  Η αρετή είναι αρμονία,καθώς και υγεία,και κάθε άλλο αγαθό,κι θεός ο ίδιος." Πυθαγόρας

  ...και όπως έχω ξαναπεί..ένας φίλος από μακριά,για μένα!

  Πολύ καλησπέρα σας!!
  Την αγάπη μου..και το φιλί του!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Καλησπέρα στρατηγέ Αλ......!
  Είπαμε να παρουσιάσουμε,
  διακριτικά, καθαρά και φαεινά
  ... και την άλλη ΦΑΝΕΡΉ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΈΝΗ άποψη;)

  Ο Πυθαγόρας υπήρξε ιδρυτής της Ιουδαικής σχολής των Εσσαίων σε ένα από τα ταξίδια του και φρόντισαν,
  οι μετέπειτα γενεές
  των αρχιερέων,
  να τον αξιοποιήσουν
  και να τον μοσχοπουλήσουν
  με άλλο "όνομα"...δικό τους, βάζοντας και λίγη
  δημαγωγική και λαικίστικη ΄σάλτσα, για να βγει πιο εμπορικά ;)

  Προσπαθούμε να μη χάνουμε την ευθυμία και την νηφαλιότητα μας
  και αντλούμε δύναμη από αυτή και από τους καλούς μας φίλους;)
  και συνοδοιπόρους στο μονοπάτι της γνώσης και της αρετής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Φανερωμένο φιλικό μας
  Λουλούδι, χαίρε!

  Εκτός από την φιλία των Πυθαγορείων
  και η θέση των γυναικών στην σχολή τους ήταν υψηλή.
  Ο Πυθαγόρας απέδιδε ιδιαίτερη
  τιμή στην γυναίκα ,
  γιατί αυτή μας καθιστά ικανούς να κατανοήσουμε
  την παντοδύναμο φύση
  και έλεγε πως μια κοινωνία στηρίζεται στο επίπεδο
  και την θέση των γυναικών της.
  Έχετε μεγάλη ευθύνη
  και εμείς
  ... σε σας στηριζόμαστε;)

  Η επανάσταση της Συνείδησης
  του 21ου Αιώνα,
  θα αρχίσει από τις γυναίκες του νέου Αιώνα!

  ...και ένα φιλί... επιπλέον,
  για τον δύσκολο ρόλο σας;)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η σκέψη αποτυπώνεται με λέξεις και μεταφράζεται μέσα από τις λέξεις....
  Η παραποίηση λοιπόν είναι κάτι το φυσικό όταν δεν γίνεται τεχνηέντως και αναφέρομαι σε αρχαία κείμενα που κατέληξαν σήμερα να έχουν χάσει το αρχικό τους νόημα.
  Αυτό το γράφω ορμώμενη από την απάντησή σας "Ολα αυτά 'κάποιοι",
  τα ιδιοποιήθηκαν και τα προσάρμοσαν καταλλήλως"
  Σχετικά με το ερώτημά σας ....την απάντηση την εισπράττουμε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα...
  Σχετικά με τους μυημένους θεωρείτε ότι μπορούν να έχουν πλήρη επίγνωση της μύησης που δέχονται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Η παραποίηση λοιπόν είναι κάτι το φυσικό όταν δεν γίνεται τεχνηέντως και αναφέρομαι σε αρχαία κείμενα που κατέληξαν σήμερα να έχουν χάσει το αρχικό τους νόημα.

  Καλημέρα...στοχαστική Ζαχίρ!

  Ναι είναι φυσικό να γίνεται παραποίηση στην μεταφορά λόγων και κειμένων και όχι από πρόθεση πάντα, αλλά εξ αιτίας των περιορισμών της ανθρώπινης αντίληψης και κατανόησης,
  αλλά,
  μια "αυτοκρατορία" και θρησκευτική εξουσία στήνεται και στηρίζεται σε σκόπιμες και μεθοδευμένες παραποιήσεις, λέγοντας την μισή αλήθεια...και όπως την συμφέρει;)

  Σχετικά με το ερώτημα....
  όσο ανεβαίνει ο άνθρωπος τόσο μεγαλώνουν οι πειρασμοί και οι δελεαστικές προτάσεις
  για το μοίρασμα της εξουσίας...
  μη ξεχνάμε ότι η δύναμη είναι ο τρίτος εχρθός του πολεμιστή και ...τον συναντάει όταν γίνεται ...πολύ "δυνατός"

  Το έχουμε ήδη αναφέρει ότι πολλοί μυημένοι και μεγάλοι δάσκαλοι,
  και "δυνατοί" άνθρωποι έχουν ξεμείνει στο νησί της Καλυψούς υποκύπτωντας στην γοητεία της εξουσίας.

  Ένας καλός και αλάνθαστος τρόπος να τσεκάρεις κάποιον ή μία κοσμαντίληψη και ιδεολογία,είναι να δείς την σχέση και την συναλλαγή του με την εξουσία ή πως την έχει χρησιμοποιήσει.
  Εκεί... δοκιμάζονται οι άνθρωποι και οι θεωρίες.

  Ας "τσεκάρουμε" λοιπόν τον Πυθαγόρα και την διδασκαλία του!

  Παραποιήθηκε;
  Ναι!
  Προδώθηκε;
  Ναι!
  Έίχε φθάσει σε υψηλά επίπεδα γνώσης και δύναμης;
  Ναι!
  Θα μπορούσε να ιδρύσει και να δομήσει θρησκευτική εξουσία και κυριεύσει την γη;
  Ναι!
  Διαφύλαξε την διδασκαλία του από αυτόν τον κίνδυνο;
  Ναι!
  Έγινε τυρρανική και σκοταδική εξουσία ο Πυθαγορισμός;
  ΟΧΙ!

  Δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός σε γνώσεις για να κατανοήσει κάποια πράγματα
  με την απλή λογική,
  κάνοντας απλές ερωτήσεις και ζητώντας απλές απαντήσεις...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. "ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ Η Ο ΑΛΛΑΧ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΙΡΑ ΜΑΣ,ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ,ΗΡΘΕ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΩΝ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ ΜΑΣ" (ΝΟΡΜΑΝ ΜΕΙΛΕΡ)2004
  ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ!!!Καλησπερα σας!! ΑΛ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Στην έρημο υπάρχουν οάσεις.
  Κι εδώ είναι μια απ' αυτές.
  Θα καθίσω να ξεδιψάσω...

  Καλησπέρα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Έτσι είναι
  Αρκετά... την καθόρισαν.
  Παρ΄όλο που αναγγέλθηκαν και επαγγέλθηκαν μεγαλοστόμως
  ειρήνη αγάπη και ευτυχία.
  Όλα αυτά αποδείχτηκαν,
  κούφια λόγια
  προπαγανδιστικά,
  και η ανθρωπότητα δεν γνώρισε παρά το σκληρό πρόσωπο μιας αλαζονικής και άπληστης εξουσίας
  και στην φυσική βία του ανθρώπου, για επιβίωση προστέθηκε και η βία στο όνομα του θεού
  και η σφαγή και το αίμα τόσων ανθρώπων, στο όνομα του.

  Οι Έλληνες
  έχουν μια άλλη πρόταση για την ανθρωπότητα και την ιστορία,
  πιο δίκαιη,πιο σωστή, πιό ανθρώπινη
  και έχουν πια ολόκληρη την γνώση και την εμπειρία των λαθών τους.
  Καλησπέρα φίλε Αλ......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Καλώς ήλθες... φίλε Άρη!

  Τότε μου φάνηκε πως, ο χρόνος έμεινε ακίνητος και γιγαντώθηκε μέσα του
  η Ψυχή του κόσμου.
  ...κι’ εκείνη την στιγμή, ο Σαντιάγο , ένιωσε πως, είχε μάθει την γλώσσα που μιλούσε ολόκληρος ο κόσμος, την γλώσσα που ο καθένας πάνω στην γη,
  καταλαβαίνει στην καρδιά του.

  Ήταν ο έρωτας!

  Κάτι πιο αρχαίο από την ανθρωπότητα.
  Κάτι πιο αιώνιο από την έρημο.

  Γιατί, όταν ξέρεις, αυτή την γλώσσα είναι εύκολο να καταλάβεις ότι
  κάποιος στη μέση της έρημου ,
  η,σε μια μεγάλη πόλη,
  σε περιμένει ...
  ή σε ένα μπογκ;)

  Είναι ο έρωτας, Άρη,
  για τα ίδια ιδανικά
  και τα ίδια όνειρα!

  ....διασκευή
  από τον Αλχημιστή του Κοέλο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Kαλησπέρα ευθυγραμμισμένοι με την ελληνική Ψυχή Πολεμιστές!
  Αυτή η ευθυγράμμιση είναι το ζητούμενο για κάθε Έλληνα και για κάθε παγκόσμιο πολίτη.
  Όλοι χρειάζονται-καλό γι΄αυτούς- να αισθανθούν Έλληνες και έτσι να δράσουν.
  Να θυμηθούμε και την προφητεία του Νίτσε για την επαναφορά του Ελληνικού πνεύματος.
  Να συσχετίσουμε και τη θεοσοφία που θέλει οι επόμενες πνευματικές γιορτές- πανσέληνοι να είναι οι 12 Άθλοι του Ηρακλή.
  Να κοιτάξουμε και μέσα στην καρδιά μας, όπου θα βρούμε τη βεβαιότητα
  ότι ο Ηρακλής, ο Δίας , η Αθηνά ΖΟΥΝ και ως άτομα και ως αρχές και ως σύμβολα!
  Το επόμενο ζητούμενο, όπως σωστά αναλύετε και επισημαίνετε, είναι να βρούμε τα Πυθαγόρεια σκαλοπάτια ανόδου για εμάς,τους σύγχρονους Έλληνες.
  Ο Έμμερσον λέει ότι αν δεν συναντάμαι Θεούς,είναι επειδή δε τους φιλοξενούμε μέσα μας...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Καλημέρα ευθυτενή πολεμιστή!

  Ορθώς ομιλείς!

  Οι θεοι των Ελληνών ΖΟΥΝ!
  Και εκτός από σύμβολα είναι και «ενέργειες» μέσα στο ανθρώπινο σώμα, το οποίο δημιουργούν.
  Γι αυτό η Υπατία αναφωνεί:
  Οι Θεοί "Ζουν" μέσα μου!.

  Οι Θεοσοφιστές έχουν διαισθανθεί πολλά, αλλά και πολλοί από αυτούς, έχουν χαθεί και έχουν μπερδευτεί στα δύσβατα και άγρια μονοπάτια του μυστικισμού,
  γιατί δεν ΄είχαν μια Αριάδνη να τους βοηθήσει να βγουν από τον Λαβύρινθο και μια Πηνελόπη,
  σημείο αναφοράς να τους περιμένει….

  Ο χριστιανισμός «άρπαξε» πολλά,
  από την διδασκαλία του Πυθαγόρα, το έργο του, μέρος των μυστηρίων , των τελετών, στοιχεία από την ζωή του, τις προσευχές του, το μόνο που δεν πήρε,
  είναι την άψογη ηθική του και την ανιδιοτέλεια του...

  Χριστιανοί και Σιωνιστές,
  έχουν την ίδια αφετηρία
  και είναι η ίδια συμμαχία,
  εδώ και αιώνες,
  από την εποχή των Ρωμαίων αυτοκρατόρων μέχρι σήμερα, την εποχή των πλανηταρχών και Παπών των Βατικανών.
  Θα "δούμε" τους θεούς, όταν διεκδικήσουμε την πνευματική μας ελευθερία και σπάσουμε τις αλυσίδες
  που μας κρατούν φυλακισμένους, δεσμώτες ...στην σπηλιά του σκοταδισμού και της σκοπιμότητας κάποιων συμφερόντων , που ρημάζουν τον πλανήτη και λεηλατούν τις ζωές μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Για την προάσπιση του πνεύματος! Ο πολεμιστής… του γνέφει με τις άψογες πράξεις του!

  Η κάθοδος του πνεύματος συμβαίνει όταν ευθυγραμμίζονται τα εξωτερικά ενεργειακά πεδία του σύμπαντος με τα εσωτερικά του ανθρωπίνου πλέγματος και γεννιέται η αντίληψη. Σταθεροποιείται το σημείο της που εδρεύει κοντά στην καρδιά που ανήκει στον Απόλλωνα. Όταν ευθυγραμμίζονται και τα 12 ενεργειακά κέντρα στον άνθρωπο, η ενέργεια φθάνει από τα πέλματα στην κορυφή του κεφαλιού και φωτίζεται από την εσωτερική φλόγα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Γιατί δεν γίνεσαι η αλλαγή... που θέλεις να δεις στον κόσμο;